مجله سیمان

38 بازدید

آگهي نوبت دوم مناقصه عمومي يك مرحله اي انتخاب پيمانكار ارائه كننده خدمات سرويس اياب و ذهاب پرسنل و بكارگيري خودروهاي استيجاري براي امور جاري شركت سيمان هگمتان– مناقصه شماره 14/1402

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد «ارائه خدمات اياب و ذهاب پرسنل و مديران كارخانه خود در مسيرهاي مشخص شده» را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نموده و نسبت به «بكارگيري خودروهاي سواري و وانت به صورت استيجاري و در اختيار شركت» براي مدت 12 ماه و مطابق با شرايط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاري مناقصه عمومی يك مرحله اي، اقدام نمايد. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 20/03/1402 به آدرس مندرج در ذیل آگهي، با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مطابق شرايط مناقصه بوده و به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی يا چك صيادي ثبت شده یا فیش واریزی و یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (متذكر مي شود “ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار” مورد قبول نمي باشد).

علاقمندان جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ 10/ 03 /1402  تا 20 / 03 /1402 به سايت www.HegmatanCement.com مراجعه نمايند.

آدرس شركت:

1)‌ دفتر مركزي: تهران، خيابان فردوسي، خيابان كوشك(سروش الدين تقوي)، بن بست انوشيرواني، پلاك 6 ،‌

تلفن: 66716585-66727816

2)‌ كارخانه: شهرستان درگزين، بخش شاهنجرين، تلفن: 20-08136337316

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

 

آگهي مناقصه عمومي سرويس اياب و ذهاب

پيش نويس قرارداد سرويس كاركنان

پيش نويس قرارداد سرويس مديران

پيش نويس قرارداد سواري هاي واحد ترانسپورت

پيش نويس قرارداد وانت ها

شرايط مناقصه سرويس اياب ذهاب + فرم پيشنهاد قيمت-نهايي1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

38 بازدید

آگهي نوبت دوم مناقصه عمومي يك مرحله اي انتخاب پيمانكار ارائه كننده خدمات سرويس اياب و ذهاب پرسنل و بكارگيري خودروهاي استيجاري براي امور جاري شركت سيمان هگمتان– مناقصه شماره 14/1402

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد «ارائه خدمات اياب و ذهاب پرسنل و مديران كارخانه خود در مسيرهاي مشخص شده» را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نموده و نسبت به «بكارگيري خودروهاي سواري و وانت به صورت استيجاري و در اختيار شركت» براي مدت 12 ماه و مطابق با شرايط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاري مناقصه عمومی يك مرحله اي، اقدام نمايد. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 20/03/1402 به آدرس مندرج در ذیل آگهي، با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مطابق شرايط مناقصه بوده و به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی يا چك صيادي ثبت شده یا فیش واریزی و یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (متذكر مي شود “ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار” مورد قبول نمي باشد).

علاقمندان جهت دريافت اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ 10/ 03 /1402  تا 20 / 03 /1402 به سايت www.HegmatanCement.com مراجعه نمايند.

آدرس شركت:

1)‌ دفتر مركزي: تهران، خيابان فردوسي، خيابان كوشك(سروش الدين تقوي)، بن بست انوشيرواني، پلاك 6 ،‌

تلفن: 66716585-66727816

2)‌ كارخانه: شهرستان درگزين، بخش شاهنجرين، تلفن: 20-08136337316

روابط عمومي شركت سيمان هگمتان

 

آگهي مناقصه عمومي سرويس اياب و ذهاب

پيش نويس قرارداد سرويس كاركنان

پيش نويس قرارداد سرويس مديران

پيش نويس قرارداد سواري هاي واحد ترانسپورت

پيش نويس قرارداد وانت ها

شرايط مناقصه سرويس اياب ذهاب + فرم پيشنهاد قيمت-نهايي1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.