مجله سیمان

18 بازدید

احتراما شرکت سیمان نهاوند در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط بمنظور ارائه خدمات حفاظت و حراست از اموال، تجهیزات و اشیاء و امکانات موجود در محدوده کارخانه خود و تاسیسات خارج از کارخانه و برقراري نظم و امنیت و انجام اقدامات الزم برابر نظر کارفرما و با رعایت مقررات مرکز انتظام نیروي انتظامي با استفاده از نیروي انساني مجرب و آموزش دیده و امکانات مورد نیاز مطابق کلیه اسناد و مدارك مناقصه که جزء لاینفک این قرارداد بوده و لازم الاجرا می باشد را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان محترم می بایست ضمن مطالعه و بررسي دقیق موارد مزبور و با در نظر گرفتن شرایط شرکت در مناقصه نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت هاي خود طبق شرایط پیوست اقدام نماید:

 

پیش نویس قرارداد انتظامات 1402

شرایط شرکت در مناقصه انتظامات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

18 بازدید

احتراما شرکت سیمان نهاوند در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط بمنظور ارائه خدمات حفاظت و حراست از اموال، تجهیزات و اشیاء و امکانات موجود در محدوده کارخانه خود و تاسیسات خارج از کارخانه و برقراري نظم و امنیت و انجام اقدامات الزم برابر نظر کارفرما و با رعایت مقررات مرکز انتظام نیروي انتظامي با استفاده از نیروي انساني مجرب و آموزش دیده و امکانات مورد نیاز مطابق کلیه اسناد و مدارك مناقصه که جزء لاینفک این قرارداد بوده و لازم الاجرا می باشد را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان محترم می بایست ضمن مطالعه و بررسي دقیق موارد مزبور و با در نظر گرفتن شرایط شرکت در مناقصه نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت هاي خود طبق شرایط پیوست اقدام نماید:

 

پیش نویس قرارداد انتظامات 1402

شرایط شرکت در مناقصه انتظامات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.