مجله سیمان

9 بازدید

تعيين مناقصه عمومي جهت شناسايي مشاور طرح جامع تاسيسات

طرح جامع تأسيسات ( آبرساني ، هوا و اطفاء)

تاسيسات آبرساني :

شبكه هاي آبرساني مشتمل بر سيستمهاي انبارش ، توزيع و انتقال آب شبكه كارخانه  (آب صنعتي ، آب شرب)  ، تصفيه خانه ها ، مصارف سالن غذاخوري ،  مصارف عمومي ،  استحمام پرسنل و نيز فضاي سبز .

تاسيسات هوا :

شبكه هوارساني كارخانه ها كه مشتمل بر شناخت تجهيزات هواي فشرده ،كمپرسور ها ،  تسلط كامل بر پايپينگ  و PDMS ، مخازن تحت فشار و استاندارد هاي آنها  و  شناخت كامل نسبت به تأمين هواي فشرده در صنعت سيمان و تجهيزات سيمان  .

تاسيسات اطفاء حريق :

مطالعه دقيق سايت پلن مجتمع ، مشخص نمودن جانمائي هيدرانت هاي تحت فشار طبق دستور العمل هاي بين المللي و آئين نامه هاي مرتبط ( NFPA  و آتش نشاني ) با در نظر گرفتن رينگ تحت فشار و ايستگاه پمپاژ آب در خطوط توليد ( الكتريكي و ديزلي )

تذكر : در ذيل نامه منظور از طرح جامع تاسيسات شامل تمامي توضحيات ذكر شده در بالا  مي باشد .

 • مشاور مي بايست در طراحي طرح جامع تاسيسات داراي تخصص ، سابقه نظارت و مشاوره باشد .
 • مشاور مي بايست نسبت به شركتهاي طراح و مجري در زمينه طرح جامع تأسيسات شناخت داشته باشد .
 • مشاور مي بايست توانمندي تحليل سيستم هاي مورد نياز مجتمع جهت طراحي طرح جامع تأسيسات را داشته باشد .
 • مشاور مي بايست در انتخاب شركت هاي طراح سيستم طرح جامع تأسيسات  صاحبنظر باشد و طرح هاي ارائه شده توسط طراح را تحليل ، نظارت ،  اصلاح و تأييد نمايد .
 • مشاور مي بايست از شروع تا پايان اجراي سيستم طرح جامع تأسيسات ، نظارت نقطه به نقطه و كامل نمايد و صحت طراحي و اجراي كليه پروژه ها را تضمين نمايد .
 • مشاور مي بايست طرح كلي و بنيادي از نياز مجتمع را جهت استفاده در طراحي هاي بعدي تهيه و در سه فاز ارائه نمايدو هزينه هاي مرتبط با صورت وضعيت هاي مشاور مي بايست مجزا وبه تفكيك هر فاز ارائه گردد.
 • نظارت بر اجرا فاز يك و دوم
 • تاييد يا رد صورت وضعيت هاي پيمانكار فاز يك و دو
 • مشاور ملزم به  بررسي و اطمينان از صحت تمامي اسناد و  نقشه هاي P&ID  اجرا شده در طرح جامع تاسيسات توسط مجري مي باشد  و مي بايست  بعد از حصول از صحت و درستي  اسناد و مدارك ، آنها را  هم به شكل كاغذي و هم به شكل الكترونيكي به شركت سيمان تهران تحويل نمايد

فاز يك(طراحي)

 • ارزيابي شرايط خواسته هاي مجتمع و تهيه گزارش
 • معرفي شركت هاي توانمند در خصوص طراحي و اجراي پروژه
 • تهيه اسناد مناقصه جهت مناقصه طراحي و اجرا و تعيين قيمت پايه
 • بررسي و ارزيابي طرح هاي ارائه شده توسط پيمانكاران و تعيين طرح برنده

فاز دوم(اجرا)

تهيه اسناد مناقصه مربوط به طرح برنده فاز يك و تعيين قيمت پايه

معرفي شركت هاي توانمند در خصوص اجراي پروژه

مشاركت در جلسات  مناقصه ا نتخاب پيمانكار از طريق امتيازدهي و ارزيابي

نظارت كامل بر اجراي پروژه ودر صورت نياز و تخطي  پيمانكار مجري در روند كار ،اقدام به اصلاح امور نمايد.

 

2- اسناد فراخوان عمومي شناسايي مشاور طرح جامع تاسيسات مجتمع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

9 بازدید

تعيين مناقصه عمومي جهت شناسايي مشاور طرح جامع تاسيسات

طرح جامع تأسيسات ( آبرساني ، هوا و اطفاء)

تاسيسات آبرساني :

شبكه هاي آبرساني مشتمل بر سيستمهاي انبارش ، توزيع و انتقال آب شبكه كارخانه  (آب صنعتي ، آب شرب)  ، تصفيه خانه ها ، مصارف سالن غذاخوري ،  مصارف عمومي ،  استحمام پرسنل و نيز فضاي سبز .

تاسيسات هوا :

شبكه هوارساني كارخانه ها كه مشتمل بر شناخت تجهيزات هواي فشرده ،كمپرسور ها ،  تسلط كامل بر پايپينگ  و PDMS ، مخازن تحت فشار و استاندارد هاي آنها  و  شناخت كامل نسبت به تأمين هواي فشرده در صنعت سيمان و تجهيزات سيمان  .

تاسيسات اطفاء حريق :

مطالعه دقيق سايت پلن مجتمع ، مشخص نمودن جانمائي هيدرانت هاي تحت فشار طبق دستور العمل هاي بين المللي و آئين نامه هاي مرتبط ( NFPA  و آتش نشاني ) با در نظر گرفتن رينگ تحت فشار و ايستگاه پمپاژ آب در خطوط توليد ( الكتريكي و ديزلي )

تذكر : در ذيل نامه منظور از طرح جامع تاسيسات شامل تمامي توضحيات ذكر شده در بالا  مي باشد .

 • مشاور مي بايست در طراحي طرح جامع تاسيسات داراي تخصص ، سابقه نظارت و مشاوره باشد .
 • مشاور مي بايست نسبت به شركتهاي طراح و مجري در زمينه طرح جامع تأسيسات شناخت داشته باشد .
 • مشاور مي بايست توانمندي تحليل سيستم هاي مورد نياز مجتمع جهت طراحي طرح جامع تأسيسات را داشته باشد .
 • مشاور مي بايست در انتخاب شركت هاي طراح سيستم طرح جامع تأسيسات  صاحبنظر باشد و طرح هاي ارائه شده توسط طراح را تحليل ، نظارت ،  اصلاح و تأييد نمايد .
 • مشاور مي بايست از شروع تا پايان اجراي سيستم طرح جامع تأسيسات ، نظارت نقطه به نقطه و كامل نمايد و صحت طراحي و اجراي كليه پروژه ها را تضمين نمايد .
 • مشاور مي بايست طرح كلي و بنيادي از نياز مجتمع را جهت استفاده در طراحي هاي بعدي تهيه و در سه فاز ارائه نمايدو هزينه هاي مرتبط با صورت وضعيت هاي مشاور مي بايست مجزا وبه تفكيك هر فاز ارائه گردد.
 • نظارت بر اجرا فاز يك و دوم
 • تاييد يا رد صورت وضعيت هاي پيمانكار فاز يك و دو
 • مشاور ملزم به  بررسي و اطمينان از صحت تمامي اسناد و  نقشه هاي P&ID  اجرا شده در طرح جامع تاسيسات توسط مجري مي باشد  و مي بايست  بعد از حصول از صحت و درستي  اسناد و مدارك ، آنها را  هم به شكل كاغذي و هم به شكل الكترونيكي به شركت سيمان تهران تحويل نمايد

فاز يك(طراحي)

 • ارزيابي شرايط خواسته هاي مجتمع و تهيه گزارش
 • معرفي شركت هاي توانمند در خصوص طراحي و اجراي پروژه
 • تهيه اسناد مناقصه جهت مناقصه طراحي و اجرا و تعيين قيمت پايه
 • بررسي و ارزيابي طرح هاي ارائه شده توسط پيمانكاران و تعيين طرح برنده

فاز دوم(اجرا)

تهيه اسناد مناقصه مربوط به طرح برنده فاز يك و تعيين قيمت پايه

معرفي شركت هاي توانمند در خصوص اجراي پروژه

مشاركت در جلسات  مناقصه ا نتخاب پيمانكار از طريق امتيازدهي و ارزيابي

نظارت كامل بر اجراي پروژه ودر صورت نياز و تخطي  پيمانكار مجري در روند كار ،اقدام به اصلاح امور نمايد.

 

2- اسناد فراخوان عمومي شناسايي مشاور طرح جامع تاسيسات مجتمع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.