مجله سیمان

31 بازدید

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد تامين نيروی انسانی مورد نياز خود را به مدت یک سال و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانکار واجد شرایط واگذار نماید

. • زمان تحویل پاكات پيشنهادی تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ /26 /06 1402 به آدرس منددرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات كامل مناقصه گر بر روی پاكات می باشد

. • ميزان سپرده شركت درمناقصه مبلغ 2,000,000,000 ریال (دو ميليارد ریال) به صورت چک صيادی ثبت شده یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد.

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ /13 06 / 1402 تا 26 / 06 / 1402 به سایت شرکت به آدرس  www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

 آدرس شركت: 1( دفتر مركزی: تهران، خيابان فردوسی، خيابان كوشک)سروش الدین تقوی(، بن بست انوشيروانی، پالك 6 ، تلفن: 66727816-66716585

 2( كارخانه: استان همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: 08136337316-20

 روابط عمومی شركت سيمان هگمتان

 

آگهي مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار تامين نيروي شركت سيمان هگمتان.

پيش نويس قرارداد تامين نيروي انساني.

شرايط مناقصه تامين نيروي انساني.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

31 بازدید

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد تامين نيروی انسانی مورد نياز خود را به مدت یک سال و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانکار واجد شرایط واگذار نماید

. • زمان تحویل پاكات پيشنهادی تا ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ /26 /06 1402 به آدرس منددرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات كامل مناقصه گر بر روی پاكات می باشد

. • ميزان سپرده شركت درمناقصه مبلغ 2,000,000,000 ریال (دو ميليارد ریال) به صورت چک صيادی ثبت شده یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد.

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ /13 06 / 1402 تا 26 / 06 / 1402 به سایت شرکت به آدرس  www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

 آدرس شركت: 1( دفتر مركزی: تهران، خيابان فردوسی، خيابان كوشک)سروش الدین تقوی(، بن بست انوشيروانی، پالك 6 ، تلفن: 66727816-66716585

 2( كارخانه: استان همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: 08136337316-20

 روابط عمومی شركت سيمان هگمتان

 

آگهي مناقصه عمومي انتخاب پيمانكار تامين نيروي شركت سيمان هگمتان.

پيش نويس قرارداد تامين نيروي انساني.

شرايط مناقصه تامين نيروي انساني.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.