مجله سیمان

4 بازدید

آگهی شرکت در مناقصه نوبت دوم پیمانکار نگهبانی

شرکت سیمان پیوند گلستان سهامی خاص در نظر دارد نگهبانی کارخانه سیمان پیوند گلستان واقع در استان گلستان کیلومتر ۵ جاده گالیکش به مشهد نرسیده به دوراهی کلاله را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای سابقه در این زمینه به تفکیک واگذار نماید:

الف) شرح مناقصات:

1- مناقصه (نوبت دوم) حفاظت، مراقبت و نگهبانی کارخانه توسط 24 نفر برای مدت یک سال

ب) مهلت استرداد اسناد تکمیلی و پیشنهاد قیمت: از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری با احتساب روزهای پنجشنبه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/04/28

ج) تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1402/04/31

د) محل تحویل اسناد دبیرخانه محرمانه کارخانه و دفتر مرکزی به نشانی تهران خیابان فردوسی خیابان شهید تقوی کوشک کوچه شهید انوشیروانی شماره ۵ ساختمان شماره ۲ طبقه دوم با کدپستی 1145687813 و تلفن 66344930-21 داخلی 105

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد به آدرس وب سایت شرکت به نشانی https://pgcement.ir/ بخش مناقصات مراجعه نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

4 بازدید

آگهی شرکت در مناقصه نوبت دوم پیمانکار نگهبانی

شرکت سیمان پیوند گلستان سهامی خاص در نظر دارد نگهبانی کارخانه سیمان پیوند گلستان واقع در استان گلستان کیلومتر ۵ جاده گالیکش به مشهد نرسیده به دوراهی کلاله را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای سابقه در این زمینه به تفکیک واگذار نماید:

الف) شرح مناقصات:

1- مناقصه (نوبت دوم) حفاظت، مراقبت و نگهبانی کارخانه توسط 24 نفر برای مدت یک سال

ب) مهلت استرداد اسناد تکمیلی و پیشنهاد قیمت: از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری با احتساب روزهای پنجشنبه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/04/28

ج) تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1402/04/31

د) محل تحویل اسناد دبیرخانه محرمانه کارخانه و دفتر مرکزی به نشانی تهران خیابان فردوسی خیابان شهید تقوی کوشک کوچه شهید انوشیروانی شماره ۵ ساختمان شماره ۲ طبقه دوم با کدپستی 1145687813 و تلفن 66344930-21 داخلی 105

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد به آدرس وب سایت شرکت به نشانی https://pgcement.ir/ بخش مناقصات مراجعه نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.