مجله سیمان

11 بازدید

آگهی شرکت در مناقصه نوبت دوم پیمانکار نگهبانی

شرکت سیمان پیوند گلستان سهامی خاص در نظر دارد نگهبانی کارخانه سیمان پیوند گلستان واقع در استان گلستان کیلومتر ۵ جاده گالیکش به مشهد نرسیده به دوراهی کلاله را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای سابقه در این زمینه به تفکیک واگذار نماید:

الف) شرح مناقصات:

1- مناقصه (نوبت دوم) حفاظت، مراقبت و نگهبانی کارخانه توسط 24 نفر برای مدت یک سال

ب) مهلت استرداد اسناد تکمیلی و پیشنهاد قیمت: از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری با احتساب روزهای پنجشنبه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/04/28

ج) تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1402/04/31

د) محل تحویل اسناد دبیرخانه محرمانه کارخانه و دفتر مرکزی به نشانی تهران خیابان فردوسی خیابان شهید تقوی کوشک کوچه شهید انوشیروانی شماره ۵ ساختمان شماره ۲ طبقه دوم با کدپستی 1145687813 و تلفن 66344930-21 داخلی 105

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد به آدرس وب سایت شرکت به نشانی https://pgcement.ir/ بخش مناقصات مراجعه نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

11 بازدید

آگهی شرکت در مناقصه نوبت دوم پیمانکار نگهبانی

شرکت سیمان پیوند گلستان سهامی خاص در نظر دارد نگهبانی کارخانه سیمان پیوند گلستان واقع در استان گلستان کیلومتر ۵ جاده گالیکش به مشهد نرسیده به دوراهی کلاله را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و دارای سابقه در این زمینه به تفکیک واگذار نماید:

الف) شرح مناقصات:

1- مناقصه (نوبت دوم) حفاظت، مراقبت و نگهبانی کارخانه توسط 24 نفر برای مدت یک سال

ب) مهلت استرداد اسناد تکمیلی و پیشنهاد قیمت: از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری با احتساب روزهای پنجشنبه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/04/28

ج) تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1402/04/31

د) محل تحویل اسناد دبیرخانه محرمانه کارخانه و دفتر مرکزی به نشانی تهران خیابان فردوسی خیابان شهید تقوی کوشک کوچه شهید انوشیروانی شماره ۵ ساختمان شماره ۲ طبقه دوم با کدپستی 1145687813 و تلفن 66344930-21 داخلی 105

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد به آدرس وب سایت شرکت به نشانی https://pgcement.ir/ بخش مناقصات مراجعه نمایند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.