مجله سیمان

9 بازدید

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان نهاوند، جلسه بازنگری سیستم مدیریت یکپارچه مطابق الزامات مطرح شده در استانداردهای مربوطه با حضور مدیرعامل، مدیران و سرپرستان واحدهای ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه که در دو نوبت صبح و بعدازظهر در محل سالن جلسات ساختمان اداری کارخانه سیمان نهاوند انجام گرفت، پیگیری مفاد صورتجلسه‌ قبل بازنگری مدیریت، ارزیابی عملکرد فرآیند‌ها، نتایج ممیزی داخلی، نتایج و تحلیل میزان رضایت مشتریان، عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی سازمان و … مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت بهبود اثربخشی فرآیند‌ها و سیستم، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و رانندگان و همچنین بهبود وضعیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی شرکت اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

9 بازدید

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان نهاوند، جلسه بازنگری سیستم مدیریت یکپارچه مطابق الزامات مطرح شده در استانداردهای مربوطه با حضور مدیرعامل، مدیران و سرپرستان واحدهای ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه که در دو نوبت صبح و بعدازظهر در محل سالن جلسات ساختمان اداری کارخانه سیمان نهاوند انجام گرفت، پیگیری مفاد صورتجلسه‌ قبل بازنگری مدیریت، ارزیابی عملکرد فرآیند‌ها، نتایج ممیزی داخلی، نتایج و تحلیل میزان رضایت مشتریان، عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی سازمان و … مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه تصمیماتی در خصوص اقدامات مورد نیاز جهت بهبود اثربخشی فرآیند‌ها و سیستم، بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان و رانندگان و همچنین بهبود وضعیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشتی شرکت اتخاذ گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.