مجله سیمان

6 بازدید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و بکارگیری خودروهای استیجاری برای امور جاری شرکت سیمان هگمتان (نوبت دوم)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد «ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و مدیران کارخانه خود در مسیرهای مشخص شده» را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نموده و نسبت به «بکارگیری خودروهای سواری و وانت به صورت استیجاری و در اختیار شرکت» برای مدت ۱۲ ماه و مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، اقدام نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به آدرس مندرج در ذیل آگهی، با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مطابق شرایط مناقصه بوده و به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا چک صیادی ثبت شده یا فیش واریزی و یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (متذکر می شود “ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار” مورد قبول نمی باشد).

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

آدرس شرکت:

۱)‌ دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌ تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

 

                                                                                                         روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس قرارداد سرویس مدیران

پیش نویس قرارداد سرویس کارکنان

پیش نویس قرارداد خودروهای سواری در اختیار ترانسپورت

پیش نویس قرارداد خودروهای وانت در اختیار ترانسپورت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

6 بازدید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار ارائه کننده خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و بکارگیری خودروهای استیجاری برای امور جاری شرکت سیمان هگمتان (نوبت دوم)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد «ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل و مدیران کارخانه خود در مسیرهای مشخص شده» را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نموده و نسبت به «بکارگیری خودروهای سواری و وانت به صورت استیجاری و در اختیار شرکت» برای مدت ۱۲ ماه و مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، اقدام نماید. 

  • زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به آدرس مندرج در ذیل آگهی، با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر  بر روی پاکات می باشد.
  • میزان سپرده شرکت درمناقصه مطابق شرایط مناقصه بوده و به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا چک صیادی ثبت شده یا فیش واریزی و یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (متذکر می شود “ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار” مورد قبول نمی باشد).

علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به سایت www.HegmatanCement.com مراجعه نمایند.

آدرس شرکت:

۱)‌ دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶ ،‌ تلفن: ۶۶۷۱۶۵۸۵-۶۶۷۲۷۸۱۶

۲)‌ کارخانه: شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن: ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶

 

                                                                                                         روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس قرارداد سرویس مدیران

پیش نویس قرارداد سرویس کارکنان

پیش نویس قرارداد خودروهای سواری در اختیار ترانسپورت

پیش نویس قرارداد خودروهای وانت در اختیار ترانسپورت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.