مجله سیمان

11 بازدید

آگهی مناقصه عمومی نظافت خطوط تولید شرکت سیمان هگمتان (نوبت دوم)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی خطوط تولید کارخانه خود را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
– زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر بر روی پاکات می باشد.
– میزان سپرده شرکت درمناقصه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (
ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار” مورد قبول نمی باشد).
علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به سایت 
www.HegmatanCement.com و جهت هماهنگی در خصوص بازدید از محل انجام عملیات به آدرس های زیر مراجعه نمایند:
۱) 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶  تلفن : ۶۶۷۲۷۸۱۶-۶۶۷۱۶۵۸۵
۲) کارخانه: استان همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن:  ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶
     

                                                                                                                                 روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس مناقصه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

11 بازدید

آگهی مناقصه عمومی نظافت خطوط تولید شرکت سیمان هگمتان (نوبت دوم)

شرکت سیمان هگمتان در نظر دارد انجام خدمات نظافت عمومی و صنعتی خطوط تولید کارخانه خود را به مدت ۱۲ ماه و با شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
– زمان تحویل پاکات پیشنهادی تا ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به آدرس مندرج در ذیل با درج موضوع مناقصه و مشخصات کامل مناقصه گر بر روی پاکات می باشد.
– میزان سپرده شرکت درمناقصه ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه یا چک تضمین شده بانکی یا فیش واریزی یا مسدودی از محل مطالبات مناقصه گر می باشد (
ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار” مورد قبول نمی باشد).
علاقمندان جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ تا ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ به سایت 
www.HegmatanCement.com و جهت هماهنگی در خصوص بازدید از محل انجام عملیات به آدرس های زیر مراجعه نمایند:
۱) 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان کوشک(سروش الدین تقوی)، بن بست انوشیروانی، پلاک ۶  تلفن : ۶۶۷۲۷۸۱۶-۶۶۷۱۶۵۸۵
۲) کارخانه: استان همدان، شهرستان درگزین، بخش شاهنجرین، تلفن:  ۲۰-۰۸۱۳۶۳۳۷۳۱۶
     

                                                                                                                                 روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان

آگهی مناقصه

شرایط مناقصه

پیش نویس مناقصه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.