فرم نظرسنجی از رضایت مشتریان

فرم نظرسنجی از رضایت مشتریان

فرم نظرسنجی از رضایت مشتریان:

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

اطلاعات مشتری

لطفا مشخصات خود را در فیلدهای زیر وارد کنید
نوع فعاليت*
نحوه آشنایی شما با شرکت*

اطلاعات محصول خریداری شده

محصولات مورد نظر یا خریداری شده خود را انتخاب کنید*
MM slash DD slash YYYY

ارزیابی محصولات و عملکرد شرکت

۱-کيفيت محصولات توليدی شركت سيمان نهاوند را چگونه ارزيابی مي كنيد؟*
۲- از نظر شما عملکرد واحد فروش در خصوص تحويل سيمان در زمان تعهد شده چگونه است؟*
۳- ميزان رضايت شما از نحوه خدمات‌رسانی شركت سيمان نهاوند به مشتريان چقدراست؟*
۴- ميزان رضايت شما از عملکرد سيستم فروش و ساير خدمات مرتبط با مشتريان سيمان نهاوند درمقايسه با رقبا چقدراست؟*
۵- از نظر شما نحوه بسته‌بندي محصولات توليدی شركت سيمان نهاوند تا چه اندازه مطلوب است؟*
۶- از نظر شما وضعيت حمل و نقل سيمان از مبداء كارخانه سيمان نهاوند تا مقصد تا چه اندازه مطلوب است؟*
۷- درنظر گرفتن ملاحظات ايمنی – بهداشتي و زيست محيطي درمحصولات ارائه شده توسط شركت سيمان نهاوند را چگونه ارزيابي مي كنيد؟*
8- نحوه قيمت گذاري محصولات شركت سيمان نهاوند را چگونه ارزيابی مي كنيد؟*
۹- ميزان رضايت شما از خدمات مشاوره اي و نحوه پاسخگوئی شركت به مشتريان پس از فروش محصولات را چگونه ارزيابی مي كنيد؟*
۱۰- بطور كلی تا چه حد از شركت سيمان نهاوند رضايت داريد؟*
فایل را اینجا رها کنید یا
انواع فایل های مجاز : , pdf, png, jepeg, jpg, xls, xlsx, doc, docx, حداکثر اندازه فایل: 50 MB.