گواهینامه‌ها

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 9001

تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفی

پروانه تولید محصول

پروانه تولید سیمان

پرتلند آهکی

پروانه تولید سیمان

تیپ‌های 2؛ 5؛ 325-1؛ 425-1 و 525-1

پروانه تولید سیمان پرتلند پوزولانی

 

تقدیرنامه‌ها

صادرکننده نمونه استان همدان در سال 1402

تقدیرنامه فرماندهی انتظامی ملایر

تقدیرنامه سپاه حضرت سیدالشهداء

تقدیرنامه ستاد خدمتگزاران اربعین

تقدیرنامه برق منطقه‌ای باختر

تقدیرنامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

تقدیرنامه شهرداری نهاوند

تقدیرنامه هیات امنای حسینیه و اهالی روستای سفیدخانی

تقدیرنامه استاندار همدان

تقدیرنامه ششمین دوره جایزه تعالی و پیشرفت

لوح زرین صنعت سبز استان همدان در سال 1402

تقدیرنامه اجلاسیه شهدای کارگری

استان همدان

تندیس‌ها

تندیس صادرکننده برگزیده استان همدان در سال 1402

تندیس زرین صنعت سبز استان همدان در سال 1402

تندیس سیمین صنعت سبز کشوری 1397

جشنواره کارگری امتنان

روز ملی صنعت و معدن

کارفرمای برگزیده در حوزه مسئولیت اجتماعی

یادبود شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان